Diensten

Afhankelijk van de situatie en specifieke wensen en doelen bieden wij onze klanten een oplossing op maat met de volgende diensten:

 

 

Re-integratiediensten NextBest

Re-integratie “Naar werk”

NextBest is contractpartner van UWV voor de re-integratiediensten “Werkfit maken” en “Naar werk”. Deze diensten bestaan uit verschillende activiteiten. Als cliënt stem je samen met UWV en NextBest af, op welke activiteiten de focus ligt. Zo ontstaat er altijd een individueel traject op maat.

Wat is “Naar werk”?
Alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om jou het werk te laten hervatten en aan het werk te houden vallen onder de re-integratiedienst “Naar werk”. Doel is jou als cliënt duurzaam in werk te plaatsen. Deze dienst kent veel verschillende activiteiten. NextBest is met name gespecialiseerd in trajecten die leiden naar (eventueel kleinschalig) zelfstandig ondernemen.

Voor wie is het “Naar werk” traject?
Het Naar werk traject is bedoeld voor mensen met een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV en beschikken over arbeidsvermogen. Varianten op de AG-uitkering zijn: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ. Voor ZW-uitkering gelden ook: flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Wat is het doel van het “Naar werk” traject?
Doel van het “Naar werk” traject is het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk.
Maar dan vooral als zelfstandige (ZZP, VOF, BV). Voor wie overweegt zelfstandig ondernemer te worden, biedt NextBest coaching naar zelfstandig ondernemerschap. Deze bestaat uit drie modules:

  • Het verkennen van jouw ondernemersidee en het voorbereiden van je ondernemersplan;
  • Het schrijven en toetsen van je ondernemersplan;
  • Het realiseren van je ondernemersplan;
  • Het opstarten van je bedrijfsactiviteiten;
  • Het helpen realiseren van een eigen inkomen boven bijstandsniveau.

Re-integratiediensten NextBest

Re-integratie “Werkfit maken”

NextBest is contractpartner van UWV voor de re-integratiediensten “Werkfit maken” en “Naar werk”. Deze diensten bestaan uit verschillende activiteiten. Als cliënt stem je samen met UWV en NextBest af, op welke activiteiten de focus ligt. Zo ontstaat er altijd een individueel traject op maat.

Wat is “Werkfit maken”?
Het traject Werkfit Maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) en Ziektewetuitkering van het UWV. Binnen de dienst “Werkfit maken” ga je met NextBest aan de slag om jouw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Doel van de activiteiten is jou weer werkfit te maken.

Voor wie is het “Werkfit maken” traject bedoeld?
Het traject Werkfit maken is bedoeld voor mensen die een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV hebben en nog arbeidsvermogen hebben. Arbeidsvermogen betekent de mogelijkheid om te werken. Varianten op de AG-uitkering zijn mensen met een WGA, WAO, Wajong of WAZ uitkering. Voor ZW-uitkering gelden ook flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Hoe ziet een “Werkfit maken” traject eruit?

  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Projectmanagement

NextBest kan belangrijke, niet reguliere activiteiten in projectvorm van u adopteren.
Hiermee voorkomt u dat uw organisatie of klanten onnodig hinder ondervinden van de implementatie van nieuwe processen en procedures.

Coaching (startende) ondernemers

NextBest begeleidt reeds sinds 2005 (startende) ondernemers. Onder meer in opdracht van de Gemeente Tilburg. En voor Midpoint/Jongerenpunt Midden Brabant. Met ruim 35 dertig jaar (internationale) ervaring in marketing, sales, communicatie, uitgeven, projectmanagement en ICT, zijn wij bekend met alle ins en outs van (kleinschalig) ondernemen en klantgericht communiceren. Bij eigen acquisitie en in opdracht van klanten. Concrete ondernemingsdoelen worden zo veel mogelijk gekoppeld aan het doel van een ‘zinvol bestaan’ voor de ondernemer. Dingen doen waarin iemand goed is, vergroot de kans op duurzaam succes. En hoe eerder de succesbeleving is, hoe sterker iemands motivatie om door te pakken.

Onderzoek

NextBest kan voor u een haalbaarheidsanalyse, tevredenheidsonderzoek, positioneringanalyse opzetten en/of uitvoeren. Maar ook resoneren met afnemers, klankborden met potentiële doelgroepen en concepten of product-ideeën testen.

Marketingaudit

NextBest kan voor u een sterkte-, zwakteanalyse van uw marketing (en sales) organisatie maken, teneinde uw marketingbudget effectief en efficiënt te benutten. We brengen synergie tussen organisatieprocessen en de kwaliteiten van uw medewerkers of kunnen de juiste product- en marktfocus in uw organisatie aanbrengen. Zo zorgen we voor de juiste kennis en ervaring op de juiste plaats binnen uw organisatie.

Marketingassessment

NextBest kan samen met u een gestructureerd denkproces doorlopen in het kader van de (her)positionering van een product, dienst of onderneming. We houden sessies met uw marketing management of management team waarin (gezamenlijk) de belangrijke checklists worden doorgesproken. Wij zorgen ervoor dat de juiste vragen worden gesteld en zien erop toe dat deze ook 'SMART' beantwoord worden. Zo helpen wij u de juiste verificatieslag bij product- of marktontwikkeling te maken.

Strategieontwikkeling

NextBest kan het gehele traject voor u verzorgen of ondersteunen. Het scherp krijgen van visie op uw eigen organisatie, uw markt en uw concurrenten. Het vertalen van een onderzoek en analyse naar een marketing en communicatiestrategie. De slag maken van strategie en doelstellingen naar een overtuigend communicatieconcept, noodzakelijk om uw positionering in de markt duidelijk te maken. Of communicatieconcepten vertalen naar een concrete (reclame)campagne waarvan de boodschap beklijft.

Campagnemanagement

NextBest vertaalt voor u concepten en 'plannen op hoofdlijn' naar concrete actieplannen, waarin projecten en taken, inclusief budget, specifiek en controleerbaar worden belegd bij 'businessowners'. Uiteraard ondersteunen wij ook bij het coördineren, volgen, controleren en rapporteren ervan.

Verandermanagement

NextBest kan tijdelijk (deel)taken van u overnemen in situaties waarbij u uw vaste managers hard nodig heeft om de primaire processen gaande te houden of om te voorkomen dat zij steken laten vallen door (tijd)druk. NextBest stelt zich beschikbaar als sparringpartner of deskundige 'aan de zijlijn' bij (interne) communicatie.

Kwaliteitsmanagement

NextBest kan voor u zwakke plekken in uw organisatie zichtbaar maken en medewerkers bewustmaken van de noodzaak tot verbetering. We vertalen latente klantwensen naar marktgericht gedrag en zetten voor u het proces van kwaliteitsverbetering van uw marketing.

Nieuwsgierig wat NextBest voor uw organisatie kan betekenen?
Bel of mail om vrijblijvend kennis te maken!

 

Adres

Raayheuvel 4, 5071 AK Udenhout

 

Telefoon

+31612998658

 

E-mail

besteman@next-best.nl

 

NextBest, Udenhout NL © 2020 alle rechten voorbehouden - KvK 17170891 - btw-id:NL001356232B77

Klachtenreglement re-integratiediensten | Privacyreglement re-integratiediensten