Diensten

Afhankelijk van de situatie en specifieke wensen en doelen bieden wij onze klanten een oplossing op maat met de volgende diensten:

 

 

Projectmanagement

NextBest kan belangrijke, niet reguliere activiteiten in projectvorm van u adopteren.
Hiermee voorkomt u dat uw organisatie of klanten onnodig hinder ondervinden van de implementatie van nieuwe processen en procedures.

Coaching (startende) ondernemers

NextBest begeleidt al meer dan 15 jaar (startende) ondernemers. Onder meer in opdracht van de Gemeente Tilburg. En voor Midpoint/Jongerenpunt Midden Brabant. Met ruim 30 dertig jaar (internationale) ervaring in marketing, sales, communicatie, projectmanagement en ICT, zijn wij bekend met alle ins en outs van kleinschalig ondernemen en klantgericht communiceren. Bij eigen acquisitie en in opdracht van klanten. Concrete ondernemingsdoelen worden zo veel mogelijk gekoppeld aan het doel van een ‘zinvol bestaan’ voor de ondernemer. Dingen doen waarin iemand goed is, vergroot de kans op duurzaam succes. En hoe eerder de succesbeleving is, hoe sterker iemands motivatie om door te pakken.

Onderzoek

NextBest kan voor u een haalbaarheidsanalyse, tevredenheidsonderzoek, positioneringanalyse opzetten en/of uitvoeren. Maar ook resoneren met afnemers, klankborden met potentiële doelgroepen en concepten of productideeën testen.

Marketingaudit

NextBest kan voor u een sterkte-, zwakteanalyse van uw marketing (en sales) organisatie maken, teneinde uw marketingbudget effectief en efficiënt te benutten. We brengen synergie tussen organisatieprocessen en de kwaliteiten van uw medewerkers of kunnen de juiste product- en marktfocus in uw organisatie aanbrengen. Zo zorgen we voor de juiste kennis en ervaring op de juiste plaats binnen uw organisatie.

Marketingassessment

NextBest kan samen met u een gestructureerd denkproces doorlopen in het kader van de (her)positionering van een product, dienst of onderneming.
We houden sessies met uw marketing management of management team waarin (gezamenlijk) de belangrijke checklists worden doorgesproken.
Wij zorgen ervoor dat de juiste vragen worden gesteld en zien erop toe dat deze ook 'SMART' beantwoord worden. Zo helpen wij u de juiste verificatieslag bij product- of marktontwikkeling te maken.

Strategieontwikkeling

NextBest kan het gehele traject voor u verzorgen of ondersteunen. Het scherp krijgen van visie op uw eigen organisatie, uw markt en uw concurrenten.
Het vertalen van een onderzoek en analyse naar een marketing en communicatiestrategie.
De slag maken van strategie en doelstellingen naar een overtuigend communicatieconcept, noodzakelijk om uw positionering in de markt duidelijk te maken.
Of communicatieconcepten vertalen naar een concrete (reclame)campagne waarvan de boodschap beklijft.

Campagnemanagement

NextBest kan voor u concepten en 'plannen op hoofdlijn' naar concrete actieplannen vertalen, waarin projecten en taken, inclusief budget, specifiek en controleerbaar worden belegd bij 'businessowners'.
Uiteraard ondersteunen wij ook bij het coördineren, volgen, controleren en rapporteren ervan.

Verandermanagement

NextBest kan tijdelijk (deel)taken van u overnemen in situaties waarbij u uw vaste managers hard nodig heeft om de primaire processen gaande te houden of om te voorkomen dat zij steken laten vallen door (tijd)druk.
NextBest stelt zich beschikbaar als sparringspartner of zijlijndeskundige bij (interne) communicatie.

Kwaliteitsmanagement

NextBest kan voor u zwakke plekken in uw organisatie zichtbaar maken en medewerkers bewustmaken van de noodzaak tot verbetering. We vertalen latente klantwensen naar marktgericht gedrag en zetten voor u het proces van kwaliteitsverbetering van uw marketing.

Adres

Raayheuvel 4, 5071 AK Udenhout

 

Telefoon

+31612998658

 

E-mail

besteman@next-best.nl

NextBest, Udenhout NL © 2020 alle rechten voorbehouden - KvK 17170891 - btw-id:NL001356232B77