Werkwijze

 

 

 

U huurt ons in als sparringspartner, assessor, onderzoeker, adviseur, ontwikkelaar of projectmanager.

Onze werkwijze kenmerkt zich door kritisch te luisteren en observeren. Wij vragen de opdrachtgever om van tevoren zo goed mogelijk vast te stellen wat de van ons gewenste bijdrage of rol is. Vervolgens werken we dit uit in een heldere opdrachtomschrijving en stellen we een overeenkomst op. Hierdoor is het altijd duidelijk wat u van ons verwacht, aan welke normen onze bijdrage moet voldoen en wanneer we 'opleveren'.

Wij verrichten onze diensten naar wens van de opdrachtgever intern binnen de organisatie of extern vanuit onze eigen huisvesting in Udenhout. Indien gewenst houden we de opdrachtgever wekelijks of dagelijks op de hoogte van de voortgang en resultaten.

Een heldere opdrachtformulering kan niet altijd voorkomen dat voortschrijdend inzicht eventuele aanpassingen noodzakelijk maakt. Transparante communicatie van beide kanten is daarom een belangrijke voorwaarde voor synergie tussen NextBest en uw organisatie.

Betrokken

NextBest is een kleine onderneming, hierdoor zijn we flexibel en staan we dicht bij onze opdrachtgever. We weten dat werk uitbesteden soms lastig en externen aansturen vaak moeilijk is. Onze meerwaarde zit juist in onze betrokkenheid bij uw organisatie.
Door gericht te kijken, luisteren en voelen maakt NextBest zich zo snel mogelijk uw organisatiecultuur eigen. We pakken snel de juiste toon van uw communicatie en brengen perspectief in dringende zaken.

Integer

Door onze persoonlijke benadering is er zowel aandacht voor de strategische als de operationele invalshoek. NextBest wordt vaak ingeschakeld bij zaken met een sterk vertrouwelijk karakter of projecten die de lange termijn waarde van een product of dienst bepalen.
Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheden die we dragen en commiteren ons volledig aan onze opdrachtgever. Hierdoor kan het wel eens voorkomen dat we een opdracht moeten weigeren, bijvoorbeeld als we denken door die opdracht met conflicterende belangen te maken te krijgen.

Resultaatgericht

NextBest probeert in haar denken en doen altijd specifiek, meetbaar, berekenbaar en realistisch te zijn. Voor onszelf en voor onze opdrachtgever.
Bij het slagen van onze missies zijn we in veel opzichten afhankelijk van (de informatie van) onze opdrachtgever. Daarom stellen we samen vooraf vast wat de doelstellingen zijn en binnen welk tijdpad deze gerealiseerd moeten worden.
NextBest bewaakt hierbij de deadlines en houdt de opdrachtgever scherp in alle fases van de opdracht.
Met deze werkwijze voorkomen we dubbele agenda's, interpretatieverschillen en teleurstellingen.

Adres

Raayheuvel 4, 5071 AK Udenhout

 

Telefoon

+31612998658

 

E-mail

besteman@next-best.nl

NextBest, Udenhout NL © 2020 alle rechten voorbehouden - KvK 17170891 - btw-id:NL001356232B77