Werkwijze

 

 

 

U huurt ons in als sparringpartner, onderzoeker, adviseur, ontwikkelaar of projectmanager.

Onze werkwijze kenmerkt zich door kritisch luisteren en observeren. Wij vragen de opdrachtgever zo goed mogelijk te formuleren wat de gewenste bijdrage of rol is. Dit werken we uit in een heldere opdrachtomschrijving en concept-overeenkomst. Hierdoor is het altijd duidelijk wat de verwachtingen over en weer zijn, waaraan onze bijdrage moet voldoen en wanneer we 'opleveren'.

Wij voeren onze diensten in overleg met de opdrachtgever uit, 'in huis' of 'op afstand'; (deels) vanuit ons eigen kantoor in Udenhout. We spreken ook af hoe en met welke tussenpozen de opdrachtgever geïnformeerd wil worden over voortgang en resultaten.

Een heldere opdrachtformulering kan niet altijd voorkomen dat voortschrijdend inzicht eventuele aanpassingen noodzakelijk maakt. Transparante communicatie van beide kanten is een belangrijke voorwaarde voor synergie tussen ons en uw organisatie.

Betrokken

NextBest is een kleine onderneming en daarom flexibel. We staan dicht bij onze opdrachtgever. We weten dat werk uitbesteden en externen aansturen lastig kan zijn. Onze meerwaarde zit in de betrokkenheid bij uw organisatie. Door gericht te kijken, luisteren en voelen, maken we ons snel uw organisatiecultuur eigen, pakken we de juiste toon van communicatie en brengen we perspectief in belangrijke vragen.

Integer

Door onze persoonlijke benadering is er aandacht voor zowel de strategische als de operationele invalshoek. NextBest wordt vaak ingeschakeld bij vraagstukken met een vertrouwelijk karakter en bij projecten die de lange termijn waarde van een product of dienst bepalen. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden daarbij en committeren ons, zonder scherpte te verliezen, volledig aan onze opdrachtgever.

Resultaatgericht

NextBest is in denken en doen specifiek, meetbaar, realistisch en betrouwbaar. Voor het slagen van onze opdracht, zijn we mede afhankelijk van (de informatie van) onze opdrachtgever. Daarom bepalen we vooraf samen de doelstellingen en het tijdpad. We bewaken zelf de deadlines en houden zo de opdrachtgever scherp, in alle fases van de opdracht. Zo voorkomen we dubbele agenda's, interpretatieverschillen en teleurstellingen.

Nieuwsgierig wat NextBest voor uw organisatie kan betekenen?
Bel of mail om vrijblijvend kennis te maken!

 

Adres

Raayheuvel 4, 5071 AK Udenhout

 

Telefoon

+31612998658

 

E-mail

besteman@next-best.nl

 

NextBest, Udenhout NL © 2020 alle rechten voorbehouden - KvK 17170891 - btw-id:NL001356232B77